اگر دیدی


اگه يكي رو ديدي وقتي داري رد ميشي برمي‌گرده نگات مي‌كنه ، بدون براش مهمي .
اگه يكي رو ديدي وقتي داري ميفتي زمين برمي‌گرده با عجله مياد به سمتت ، بدون
براش عزيزي . اگه يكي رو ديدي وقتي داري مي‌خندي برمي‌ گرده نگات مي‌كنه ،
بدون واسش قشنگي . اگه يكي رو ديدي وقتي گريه مي‌كني مياد باهات اشك
مي‌ريزه ، بدون دوستت داره و اگه يه وقت يكي رو ديدي وقتي داري با يكي ديگه
حرف ميزني تركت مي‌كنه ، بدون عاشقته ...07.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید