آمد و گذشت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شايد بهتر بود كه بر سر راهش نمي ايستادم ،‌اما چه كنم ؟

خانه من كنار جاده بود و دسته گلي نيز در دست داشتم.

با من سخن گفت ، شايد بهتر بود كه جوابش را نمي دادم ، اما چه كنم ؟

سپيده صبح از پنجره اتاقم سر به درون كرده بود و در باغ گل هاي بهاري عطر افشاني  مي كردند .

مرا در آغوش گرفت ، شايد بهتر بود كه به اين زودي تسليم او نميشدم ، اما چه كنم ؟

وقتي كه دل صاحب اختيار باشد ،‌عقل كاري نمي تواند بكند .

رفت و گفت كه فردا بر ميگردد .

 شايد بهتر باشد كه ديگر انتظار او را نكشم ، و وقتي هم كه آمد ،در به رويش نگشايم ، اما چه كنم ؟

فردا دوباره سپيده بهاري انگشت بر در اتاقم خواهد زد و دوباره دلم در انتظار ساعت عشق فرياد بي تابي بر خواهد داشت.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ali

سلام آبجی سحر خيلی خوب بود نميدونم چرا کسی نظر نگذاشته ولی من که خوشم اومد بيشتر به خاطر بهار هايی که بکار برده بودی

ali

خواستي يه سري به مزرعه اين حقير هم بزنيد كلي ذوق ميكنم چون ميدوني آخه فقط بهار جون و بهرنگ به من سر ميزنن.