سلام به همه شما عزيزان امروز خيلی رناراحتم چون گل قشنگ زندگيم از دست من ناراحته من طاقت يه لحظه ناراحتی تو چشمای قشنگه تو ندارم گلم من خيلی دوستت دارم خواهش می کنم از دست من ناراحت نباش

/ 0 نظر / 4 بازدید