از دست دادن تو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 همانند از دست دادن عشق

دردناك بود

از دست دادن تو همانند از دست دادن يك دوست

دردناك است

و من تو را از دست  دادم .

ديوارها بسي بلندند .

و آن شمشير تيز وبرنده

شمشيري كه به هنگام فروپاشي كاخت

همچون توفاني در دست داشتم

حتي آنقدر تيز نيست

كه رگ دستم را بزند

نه آنكه برايم مهم نباشد .

فقط آنكه نميتوانم

ديگر به خود اجازه دهم

كه برايم مهم باشد .

/ 0 نظر / 3 بازدید