عشق ها می میرند ..............

رنگ ها رنگ دگر می گیرند ............

و فقط خاطره هاست ............

که چه شیرین و چه تلخ ................

دست نا خورده بجا می ماند ...........

مهدی اخوان ثالث

/ 1 نظر / 9 بازدید
میثم

دوره ی اين حرف ها به سر آمده . آدم های مرده با خاطراتشان زندگی می کنند