هيچ حرف دگری نيست که با توبزنم

تو نمی فهمی اندوه مرا

چه بگويم به تو ای رفته زدست

شدم ازمستی چشمان تومست

شده ام سنگ پرست

مرگ برآنکه دلش را به دل سنگ توبست

تو نمی فهمی اندوه مرا...

/ 0 نظر / 10 بازدید