چرا گرفته دلت, مثل آنکه تنهایی.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چقدر هم تنها!

خیال می کنم  / دچار آن رگ پنهان رنگها هستی.

دچار یعنی  . . .عاشق.  . . .و فکر کن که چه تنهاست ، اگر ماهی کوچک, دچار آبی دریای بیکران

 باشد. /چه فکر نازک غمناکی!  و غم تبسم پوشیده ی نگاه گیاه است.

و غم اشاره ی محوی به رد وحدت اشیاست.

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند . . .و دست منبسط نور روی شانهً آنهاست.

نه, وصل ممکن نیست, همیشه فاصله ای هست.

اگر چه منحنی آب بالش خوبی است . . .برای خواب دل آویز وترد نیلوفر,  . . .همیشه فاصله ای هست.

دچار باید بود

و عشق  . . .صدای فاصله هاست.   / / /صدای فاصله هایی که __________غرق ابهامند.

*********************************************************************

سهم من  ،عمق صفحه اي بي خط است . . .که ديگر نقش عشق را بر ديواره خاکستريش توان رسمم نيست. . .

 

سهم من ،  تنها  خطوط بی رنگيست                 که هرروز, امروز و فرداهايم را خط ميزند! . . .

 

سهم من از عشق  ،تنها نقطه پايانيست ,  به آخر خط احساس من بر صفحه ديروز و امروز و فردايم!!! . . .

سهم من   . . .گذشت..........   سکوت......        انزوا....    يک بغل تنهايی....................

 

 

 

 . . .

باز من تنهای تنها  شدم   باز من بايد تنهايی و  به دوش بکشم  .سنگينی بی کسی رو من امشب باز باید حمل کنم . . .

باز هم بايد به ناچاری

لمستو، عشقتو ،حستو ،وجودتو...... عشقمو ،حسمو ،

نفسمو ،وجودمو....من رو ،تو رو ،ما رو

تو رويا ها م بجويم....

/ 3 نظر / 4 بازدید
پر بهونه

(بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر است)

آبیترین آبی عشق رنگ احساس منه

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هايی که غرق ابهامند (الهه آبی)

¤`·.¸¸.·´¯`·abolfazl¤`·.¸¸.·´¯`·.

ســــــــــــلام.....چاکر آبجیه خودم آبجی توام بی وفا شدی.پاک داداشو از یاد بردی.اینه رسمش.دیگه حتی جوابمو نمیدی..شاید به این حرف من بخندی ولی عین حقیقت می مونه///وقتی پیامتو میخونم یه حالتی بهم دست میده که تا چندوقت گیجم.یعنی خیلی خوشحال میشم احساس امید میکنم.پس امیدموناامید نکن//نزار چشم انتظار بمونم.شاید خیلی پرروی باشه ولی منم مثل خودت ازات انتظار دارم.آبجی من دو ماه دارم میرم« بم» واسه کار.معلوم نیست اونجابتونم کافی نت پیداکنم یانه یعنی به جرات میتونم بگم.اگه میتونستم نرم نمی رفتم.تا شاید یه فرجی بشه تا بتونم ببینمت یا باهات صحبت کنم.ولی چه کنم که مجبورم برم. شاید بودونبودم برات فرقی نداشته باشه.راستی آبجی اگه اجازه بدی بهت زنگ بزنم.البته گفتم خودت مایل باشی.اگر نه که هیچی.فقط بهم بگو که مایل هستی یا نه// از قدیم گفتن امید داشته باشی خوشبختی.اگه خوابو خیال بد بخت.من امیدوارم اون پیاما یا هر چی بینمون گفته شده یا نوشته شده خوابوخیال نباشه.«*«*«*«»*»*»*»میخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامت«*«*«*«»*»*»*»