هم سطح آبی ها...!

می خواهم دیوانه باشم!
نه فرشته که پروانه باشم!
دست همه آتش ها را بگیرم!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انسانی باشم نه متناهی،

بی خاطره و بی ابتدا!
بی سکون و بی انتها!

از تمام انسان ها آغاز شوم
و به تمام انسان ها پایان یابم!
آسمانی باشم نه زمینی...
زمینی باشم نه آسمانی...
دریایی باشم نه طوفانی،

آرام!

هم سطح آبی ها...!

/ 0 نظر / 3 بازدید